Квадрат или кръг, кое е по-честно?

Квадрат или кръг, кое е по-честно?

21971a_lg

 

Danni’s Word Of The Day, November 25, 2016:  a square deal

 
A square deal (буквално „квадратна сделка“) всъщност се превежда като „честност“, „честно отношение“, „справедливост“. Вероятно повечето читатели са срещали „square” със значение на „квадрат“, „квадратен“, но думата означава също  „честен“, „справедлив“. В Англия най-ранната регистрирана такава употреба е още от XIVв. Интересното е, че друга геометрична фигура – окръжността – също представя идеята за честност, справедливост и равно третиране на всички. Спомнете си кръглите маси, на които сядали рицарите, за да не се чувства ощетен никой от тях.
 
В съвременния английски square продължава да се употребява в смисъл на „честен“, „справедлив“. Например:
I’ve transferred my last payment for your services are we square now?
Преведох последното плащане за услугите ви, дължа ли ви нещо? (Всичко ли е платено? )
 
A square deal също така е програма за вътрешната политика на американския президент Теодор Рузвелт от 1910. Насочена към протекция на

Значка с лика на президента Рузвелт в подкрепа на кампанията му A Square Deal
Значка с лика на президента Рузвелт в подкрепа на кампанията му A Square Deal

средната класа. Тя се е състояла от три основни пункта:

  1. Запазване на природните ресурси.
  2. Контрол на държавата над големите корпорации.
  3. Защита на потребителите.
 
Употреба на A square deal

I think you are not giving your customers a square deal.
Мисля, че ощетявате клиентите си. 
 

Статията написа Дани Хау
25  ноември 2016
Преводачески услуги

 21971a_lg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *