Обучение

Групово и индивидуално обучение на лица от всички възрастови групи

  • Обучение на лица с всякакви професии
  • Обучение на начинаещи и напреднали
  • Обучение според индивидуалните нужди
  • Интерактивно обучение
  • Практическа насоченост

Цените за обучение варират, според това дали обучението е групово или индивидуално и в зависимост от нивото.
За база се взема един учебен час от 60 минути.

Предмет на специално договаряне са цените за:

  • обучение на работници и служители на фирма
  • онлайн обучение

Плащане:

Кеш и банков превод.

Учебниците се заплащат отделно от обучаваните.