Преводачески услуги

Bright & Sparkling Translations – Портфолио

Използвайки услугите на Bright & Sparkling Translations, клиенът получава в срок качествен и отлично оформен превод, както и най-пълна консултация. Преведените документи се признават пред всички институции в Обединеното кралство.

Ключовите думи при извършването на услугите са:

  • бързина
  • точност
  • конфиденциалност

Bright & Sparkling Translations извършва преводи на:

Лични и фирмени документи: дипломи за средно и висше образование, сертификати, актове за раждане, брачни свидетелства, свидетелства за съдимост, декларации, пълномощни, медицински удостоверения, епикризи, фирмена документация, финансови отчети, фактури, договори, CV, придружителни писма, препоръки, проекти, бизнес планове, техническа документация, уеб сайтове, оферти, поръчки.

Кореспонденция: фирмена и лична

Литература: енциклопедии, речници, справочна литература, предимно в сферата на икономиката и финансите, статии за медии.

Bright & Sparkling Translations извършва преводи в следните области:

Икономика, право, машиностроене, телекомуникации, високи технологии, хранително-вкусова промишленост, медицина, здравеопазване, европейско законодателство, химическа промишленост, автомобили, застраховане, банково дело, образование, спорт, застраховане.

 

Bright & Sparkling Translations НЕ извършва преводи или изготвяне на курсови и дипломни работи, съчинения, есета, проекти и всякакви зададени от училища, колежи и университети задачи. 

Bright & Sparkling Translations напомня, че извършването и търсенето на подобни услуги е НЕЗАКОННО!