Употреба на much, many, very

Употреба на much, many, very

Всяка една от тези думи се превежда на български като „много“. Затова за нас, българите, понякога е трудно да се ориентираме коя от всичките да изберем.
Правилото е много просто.

Much се употребява с неброими съществителни.
Неброими съществителни – тези, които образно казано не можем да подредим в една редица и да преброим: 1, 2, 3… Например: сол, брашно, радост, тъга.

Many се употребява с броими съществителни.
Броими съществителнитези, които образно казано можем да подредим в една редица и да преброим: 1, 2, 3… Например: две книги, три молива, четири момичета, пет деца.

Very се употребява с прилагателни и наречия.
Прилагателни  – описват предметите (нещата, които можем да пипнем): голяма чаша, малка саксия и абстрактните съществителни (които не можем да пипнем) страстна любов, силен оцет.

Лесно можете да ги откривате с въпросите Какъв? Каква? Какво? Какви?
Наречияпоясняват глаголи. Бягам бързо, смея се силно. Лесно можете да ги откривате с въпроса Как? „Смело“, „високо“, „бавно“ и т.н.

Като имате предвид тези правила, направете упражнението, което изготвих специално за вас. Никой няма да вижда отговорите, които давате.

Септември 2016
Дани Хау

One comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *