Цени

Клиентът заплаща за превода при получаването му.
Клиентът заплаща преводаческите услуги + пощенските разходи.
Клиентът избира начина, по който да му бъдат изпратени преведените документи.
За документи в електронен вид или за документи, получени на място от клиента, пощенски разходи не се начисляват.

Начини за плащане: банков трансфер или в брой.
Клиентът получава фактура, в която са посочени всички необходими детайли за извършване на транзакция.

Цени за преводачески услуги

Документ от една страница: акт за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, свидетелство за съдимост и т.н. – £30

Диплома за начално образование – £35

Диплома за средно образование – £45

Диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация – £55

Свидетелство за професионална квалификация, издадено отделно от диплома за завършено образование – £35

Диплома за висше образование – £55

Епикриза – от £60 (поискайте оферта)

Съдебно решение – от £60 (поискайте оферта)

Други – (поискайте оферта)

Изготвяне на CV и придружително писмо – £35

 

Цени за пощенски разходи

За доставка се използват услугите и цените на Royal Mail.

Вариант 1: 1st class Royal Mail

Цена: £1

Време за доставка в UK: 1-3 работни дни.

Предимство: Дори да не сте си вкъщи, ще получите документа във Вашата пощенска кутия.

Недостатък: Пратката няма номер за проследяване.

 

Вариант 2: 1st class, recorded delivery Royal Mail (срещу подпис)

Цена: £2.11 – 2.50

Време за доставка в UK: Royal mail се опитват да доставят на следващия работен ден, но най-оптимистично е да предвидите 1-3 работни дни.

Предимство: Пратката има номер за проследяване.

Недостатък: Ако не сте си вкъщи, документът ви ще бъде върнат в пощенския клон и трябва да си го получите лично.

 

Вариант 3: Next day delivery Royal Mail

Цена: £6.50-7.00 (в зависимост от теглото)

От петък за събота, цените на Royal Mail са £13-14 (в зависимост от теглото).

Време за доставка в UK: гарантирано на следващия ден.

Предимство: Бързина на доставката, има номер за проследяване.

Недостатък: Ако не сте вкъщи, понякога Royal Mail оставят пратката на съседите ви, но понякога я връщат в пощенския клон, откъдето трябва да си я получите лично.