Цуни-гуни и lovey-dovey

Цуни-гуни и lovey-dovey

tumblr_m7fejjS0GR1rsm56fo1_1280

Danni’s Word of the Day, February 14, 2017: lovey-dovey

Lovey-dovey [lΛvi’dΛvi] e в употреба от 18в., когато гълъбът е бил символ на любов. Освен това на английски думата за „гълъб/гълъбица“ – dove се римува с love. Как да не ги използваш и двете в някакъв любовен израз? Получава се нещо като „цуни-гуни“, както бихме казали на български или „мляскат се“, „раздават го влюбено“. И също както в български изразът може да бъде употребен в положителен смисъл, но може да изразява неодобрение. Затова до тук голямо разминаване в употребата на двата езика няма, защото lovey-dovey може да означава проява на сантименталност, привързаност, влюбеност до ушите в прекия и хубав смисъл, но може да изразява и неодобрение, когато това се показва публично. Знаете, англичаните не обичат да излагат чувствата си на показ и  keep a stiff upper lip може да им бъде национален девиз. При това положение, нищо чудно че за двойка, която се държи малко по-освободено, lovey-dovey няма да бъде направен особено ласкав коментар.

2068113-bigthumbnail

Примери за употреба на lovey-dovey в изречения

That is the French couple we saw at the restaurant in the morning – the lady was shouting at her husband, and they were fighting all the time, now they are going lovey-dovey! Hypocrites!

Това е двойката французи, която видяхме в ресторанта сутринта – дамата овикваше мъжа си и се караха през цялото време, а сега го раздават цуни-гуни! Лицемери!
 

We took the kids to the new café to try their cheesecake but it was pretty awkward – two teens sitting at the table next to ours kept getting lovey-dovey.
Заведохме децата в новото кафене да пробваме чийзкейка им, но се получи доста конфузно – двама тинейджъри на съседната маса се мляскаха през цялото време.
 

We have always thought my brother was a very conservative person, but not after we saw him getting lovey-dovey with his girlfriend at my dad’s birthday party!
Винаги сме смятали брат ми за много консервативен човек, но това беше преди да го видим да се държи така влюбено с приятелката си на тържеството за рождения ден на баща ми!

Автор Дани Хау, преводачески услуги
14 февруари 2017

lovey_dovey_couple_by_shagirma-dastedp

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *