Обица на ухото и треска на рамото. A chip on your shoulder

Обица на ухото и треска на рамото. A chip on your shoulder

Danni’s Word Of The Day, August 25, 2016: a chip on your shoulder

Да имате chip on your shoulder означава да сте си закачили обица на ухото, да си имате едно наум, а често и непрекъснато да ви е яд за нещо, защото си мислите, че не е било честно да се отнесат така с вас.

Произход на a chip on your shoulder
Думата chip днес има много значения, едно от които е „електронен чип“, но тя също така означава „треска“, „стърготина“, „стружка“.

Счита се, че идиоматичният израз a chip on your shoulder води началото си от 17в. в Англия, покрай привилегията, която работниците в корабостроенето имали – било им позволено да си носят вкъщи трески и стърготини от дървения материал, останал при построяването на корабите. През следващия век това било отменено със специална заповед, защото се похабил много строителен материал. Според новите порядки, работниците можело да носят бохчички, пълни с трески само под мишница, а не както по-рано – на рамо.

В началото всички изпълнявали заповедта, но един работник отказал да се подчини и продължил да си носи треските на рамо. Останалите работници последвали примера му, с което си навлекли гнева на охраната. Стигнало се до бунт, в резултат на който работниците изгонили началниците си.

През 19в. този случай бил подробно описан и коментиран в американската преса. Повлияни от примера на работниците в Англия, децата измислили една специална „игра“. Когато две момчета имали да си уредят проблемите помежду си с юмруци, те започвали нещо като ритуал, подобен на средновековното хвърляне на ръкавица от рицарите. Изправяли се един срещу друг, поставяли дървена треска върху раменете си и се опитвали да я съборят от опонента си. Когато треската паднела на земята, противникът я вдигал, предизвикателството се считало за прието и истинският бой можело да започне.

Естествено, че когато си си слагал треска („чип“) на рамото, заради някого, не храниш най-добри чувства към него.
Така изразът започва да се употребява преносно и оцелява до днес, във века на електронните чипове.

Употреба на a chip on your shoulder
He’s got a chip on his shoulder about not having been invited to the company’s party.
Той си има обица на ухото за дето не бяха го поканили на фирменото парти.

Статията написа Дани Хау, преводачески услуги

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *