За господарката на къщата, държанката и куртизанката и обръщенията в английски език

За господарката на къщата, държанката и куртизанката и обръщенията в английски език

Дума на деня от Дани за 2 март 2017:  mistress  

Съвременните обръщения в английски и някои особености на тяхната употреба

Miss е „госпожица“. Използва се за млади момичета или неомъжени дами.
Може да се употреби:
*без име – „Yes, Miss” („Да, госпожице“)
*с име – Miss Smith (г-ца Смит).
 
Mr е съкращение от Mister („господар“) и съществува от 15 век. То не се употребява самостоятелно, т.е. не е правилно да кажем „ Excuse me, Mister”. Винаги след Mr трябва да упоменем фамилията, например Mr Smith (г-н Смит).
Когато искаме да се обърнем към господин, без да добавяме името му, ще кажем: „Excuse me, Sir” (“Извинете, господине“).  

Mrs е „госпожа“. Това обръщение се използва за омъжени жени. Също както при Mr трябва да се спомене име и то е фамилията на съпруга и. Например: “How are you today, Mrs Smith” („Как сте днес, г-жо Смит?“).
Ако не знаете името на жената, обръщението е Madam. Например: „Madam, would you like to sign here, please” – “Г-жо, бихте ли се подписали тук, моля“).
Mrs е съкращение от Missus, вариант на mistress („господарка“). Използва се от 16 век. Това обяснява защо в съкращението Mrs има r, макар в думата missus r не фигурира.

Ms е обръщение, влязло в употреба от 1950те години. Използва се когато не сме сигурни дали дамата е омъжена или не. Думата е портманту на Miss и Missus. Използва се за по-възрастни неомъжени жени, за разведени или вдовици.  

Всяка от горепосочените думи се изписва винаги с главна буква. В британския английски обикновено не се поставя точка след тези съкращения, за разлика от американския.

Кои са господарките?

Mistress първоначално е означавало „господарка(та на къщата)“, но не е било задължително това да е законната съпруга. По-скоро това е било жената, която въртяла къщата или имението. Ето защо често гувернантките и бавачките били наричани mistress. Постепенно обаче Mrs станало обръщение към омъжена жена и смисълът бил  съпругата на „господаря на къщата“. В наши дни за „господарка“ на къщата, в смисъл на „стопанка“ и „домакиня“ обикновено се използва the lady of the house.

Промяна в статута

През 18в. mistress получава едно неособено ласкаво за порядъчна омъжена жена значение и то било „любовница“, „държанка“, „жена, имаща връзка с женен мъж“. Това било модерният тогава термин за държанка (kept woman) – неомъжена жена, чиито любовници били женени и обикновено добре осигурени финансово господа. Те трябвало да се грижат и да издържат своите mistress, осигурявайки им същия стандарт като на съпругите си. Срещу това получавали не само сексуални удоволствия, защото връзката била емоционална и социална.

Държанките не са били проститутки, макар че някои от тях ставали куртизанки.

Куртизанките и кои думи имаме, заради тях

Думата „куртизанка“ (courtesan) произлиза от court  – „кралски двор“, което подсказва на какъв терен са действали тези дами. Техните услуги са били чисто сексуални и платени. Те са заемали най-високото място в йерархията на проститутките, заради богатите си клиенти и луксозния начин на живот. Някои са живеели при много по-висок стандарт от аристократите.

Как куртизанките се добирали до високото общество?

Обикновено куртизанките произхождали от богати семейства. Почти през цялата история браковете в тези кръгове били уредени, а не по любов. Затова имало жени, които не искали да свалят стандарта на живот и социалното си обкръжение. Те се насочвали към богати мъже от висшата, своята си класа, на които предлагали платени сексуални услуги.

През Средновековието и през Ренесанса е било нормална практика за кралете и благородническите фамилии да се женят само за да осигурят поколение със синя кръв. Затова те често търсели приятна компания в кралския двор (court). Глаголът court първоначално означавала „живея в кралския двор“, но след тези забежки от страна на господата, променила значението си на „държа се като член на кралския двор“, разбирайте „ухажвам“. Така впоследствие се появила думата, която имаме и днес в английски courtship „ухажване“

Днес

В наши дни думата mistress продължава да означава „любовница на женен мъж“. В случаите, когато мъжът не е семеен, се казва girlfriend. Когато двойката живее на семейни начала, без граждански брак, те са partners и в UK това е юридически статут.

Дани Хау, преводачески услуги

2 март 2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *