Имам пиш!

Имам пиш!

Нали и без това е на мода да си казваш всичко във Фейсбук, затова съвсем в жанра …

…Danni’s Word of the Day, January 31, 2017 ще бъде wee-wee [wi:’wi:] – пиш-пиш.

Wee-wee се употребява обикновено при общуването с деца. Възрастните също могат да се възползват от този „чист“ и невулгарен израз, ако искат непременно да оповестят, че отиват по малка нужда.
Wee-wee e сравнително нова дума, употребява се от около тридесетина години насам. Предполага се, че е комбинация от pee [pi:] – пишкам и wet – „мокър“, „намокрям се“, „напишквам се“. Възможно е обаче и да е по асоциация с думата „малък“, която шотландците и ирландците употребяват и тя също е wee. Така wee се отъждествява с „малка нужда“, „малка работа“.

Wee със значение на „мъничък“

Шотландците употребяват wee със значение на „малък“, „мъничък“ и по някакъв странен начин умеят да заразяват събеседниците си да употребяват тази дума. Затова може да чуете и англичани да я използват. Самите шотландци упорстват, че ирландците употребявали wee повече от тях, което изобщо не се наемам да отсъдя.
Wee може да се степенува: wee – weer – the weerest (мъничък, по-мъничък, най-мъничък).
Оттук имаме и израза „малките часове“ – wee hours.

Употреба на wee и в двата смисъла

It has just started raining! No, it hasn’t. It’s just a wee drop.
Току-що заваля. Не, не е. Това е само една мъничка капчица.

What’s our wee girl doing? Какво прави нашето мъничко момиченце?
I’m gonna go for a wee! Отивам да пишкам.

Статията написа Дани Хау, преводачески услуги
31 януари 2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *