Make и Do – кога да ги използваме – лесна рецепта

Make и Do – кога да ги използваме – лесна рецепта

Make и do не са чак толкова кошмарни

Английските глаголите make и do доста затрудняват чужденците. Обикновено по тяхната употреба могат да ни „изловят“, че английският не ни е роден език. При условие, че всичко друго ни е наред , разбира се! Трудността идва от там, че make и do  са твърде близки по значение. За да ви улесня, ще ви предложа една простичка рецепта, за да разберете и запомните употребата на двата глагола.

Make

Make употребяваме, когато сътворяваме, създаваме „нещо“ от нищото. „Нещото“ не е съществувало преди и благодарение на MAKE, то се появява за света.

Благодарим ти, make!  Класическото място, където можем да срещнем make в това му превъплъщение е кухнята.

Make или do? Коледна пуйка. Снимка: Дани Хау
Make или do?
Коледна пуйка. Снимка: Дани Хау

Примери за употреба на make в кухнята: Make a cake – правя торта
Make a sandwich – правя сандвич
Make tea – правя чай
Make an apple pie – правя ябълков пай
След което (особено ако сте мъж, без да ми се сърдите), идва и … Make a mess – изцапвам, разхвърлям

Добра илюстрация на употребата на make би бил един офис или бизнес, или сферата на услугите.
Примери от офиса,  бизнеса и услугите:

Обърнете внимание, че в някои случаи на български можем да преведем цялата  фраза с един глагол.
Make an investment – правя инвестиция, инвестирам
Make a profit – правя печалба, достигам печалба, бележа печалба
Make a loss – достигам загуба, бележа загуба
Make money – правя пари, печеля пари
Make a fortune – натрупвам състояние, забогатявам
Make an enquiry – проучвам, запитвам
Make an offer – правя оферта, предлагам
Make a complaint – правя оплакване, оплаквам се
Make a mistake – правя грешка, допускам грешка, греша
Make a discovery – правя откритие, откривам
Make noises – вдигам шум
Make a noise – вдигам шум
Make arrangements – организирам, уреждам
Make a choice – правя избор, избирам
Make a comment – правя коментар, коментирам
Make a decision – вземам решение, решавам
Make a difference – правя разлика, различавам
Make an effort – правя усилие
Make an excuse – търся си оправдание, търся си извинение
Make love – правя любов (това не е точно за офис, но ми дойде на ум)
Make a phone call – обаждам се по телефона
Make a plan – правя, съставям план
Make a suggestion – правя предложение
Make a promise  – давам обещание, обещавам
Make a bet  – правя залагане, залагам

Обаче! Do business – правя бизнес.

They won’t do business with us. Те няма да правят бизнес с нас.

DO

Чрез DO завършваме поставена задача. Използваме do когато правим, извършваме действие. Ако при make не е имало нищо, при do е имало нещо, ние го допродължаваме. Затова нека да погледнем на DO като на един помощник, който се намесва в моментите, когато трябва да свършим някакви задължения. Хайде да се върнем отново вкъщи при домакинските задачи. Те са си там, нас чакат и единственият, който може да ни помогне да си ги свършим е глаголът DO.

Ето как:

Make или do?  Снимка: Дани Хау
Make или do?
Снимка: Дани Хау

Домакински задължения:
Do the domestic chores – правя, извършвам домашните задължения
Do the cooking – готвя
Do the ironing – гладя
Do the laundry – пера (разбира се, нямаме предвид, че сме запретнали ръкави и перем в леген, а че дори да се сложи и извади прането в пералнята и сушилнята е doing the laundry)
Do the dishes – мия чиниите. Тук се включват всичките действия: отсервиране от масата, измиване, подсушаване и прибиране на мястото им, без значение дали ги прави миялната или човек.
Do the shopping – пазарувам Обаче make my bed – оправям си леглото

Do е отличен помощник за училищни задължения, а също и за разкрасителни процедури. Ето как ни помага там:

Училище, офис Do my homework – пиша си домашното
Do a test – правя тест
Do a course – карам курс
Do well – справям се добре
Do badly – справям се зле
Do my best – давам най-доброто от себе си
Do my job – върша си работата
Do my hair – правя си прическа.
Отнася се за случаите, когато сама си правя прическата.
Do my nails – правя си ноктите, правя си маникюр. Когато сама си правя ноктите.
Когато някой друг ми прави ноктите, косата или ми поправя обувките и т.н., било в салон или например моята дъщеря или сестра, казваме have my nails done, have my hair done, have my shoes done.

I had my hair done at that new fancy hair salon in Chelsea and I’m very happy. Правих си косата в новия шикарен салон в Челси и съм много доволна.

I had my nails done 3 weeks ago and I need to see my nail tech soon. Правих си ноктите преди три седмици и трябва да ходя скоро при маникюристката си.

Make или do? Снимка: Дани Хау
Make или do?
Снимка: Дани Хау

Упражнения

Проверете дали сте разбрали чрез следните упражнения. За съжаление, по съображения за сигурност IT специалистите не ми позволяват вече качване в уебсайта на файлове във формата, в който правех интерактивните тестове, затова разработих упражнението като обикновен текст. Изреченията са в различни глаголни времена и трябва да се мисли не само за употребата на make и do, но и за правилната форма за съответното време.

   1. The teacher _____ some notes and left the room.
   2. Who is _____ this horrible noise? Stop _____ that!
   3. Their company _____ a huge profit this year.
   4. We need to change our carpets, so I have to _____ some enquiries.
   5. My mum loves _____ the ironing.
   6. Have you _____ your homework yet?
   7. The Queen _____ a speech at the opening of the new hospital in our town.
   8. I _____ the laundry yesterday and today I’ll _____ a big chocolate cake.
   9. I can’t _____ a phone call right now, I’m _____ the ironing.
   10. Who usually _____ the shopping?
   11. Have you _____ your bed?
   12. Does it make sense?
   13. I’ve _____ my best to _____ you understand the use of “make” and “do”.
   14. Did you _____ any mistakes?
   15. Have you _____ this test? Have you _____ well?
Make или do? Част от "изходящите" подаръци за наши приятели, опаковани от Дани. Коледа 2019, Снимка: Дани Хау
Make или do?
Част от „изходящите“ подаръци за наши приятели, опаковани от Дани. Коледа 2019,
Снимка: Дани Хау

Отговори:

    1. The teacher made some notes and left the room.
    2. Who is making this horrible noise? Stop doing that!
    3. Their company made a huge profit this year.
    4. We need to change our carpets, so I have to make some enquiries.
    5. My mum loves doing the ironing.
    6. Have you done your homework yet?
    7. The Queen made a speech at the opening of the new hospital in our town.
    8. I did the laundry yesterday and today I’ll make a big chocolate cake.
    9. I can’t make a phone call right now, I’m doing the ironing.
    10. Who usually does the shopping?
    11. Have you made your bed?
    12. Does it make sense?
    13. I’ve done my best to make you understand the use of “make” and “do”.
    14. Did you make any mistakes?
    15. Have you done this test? Have you done well?

21 февруари 2018

Статията написа Дани Хау, Преводачески услуги

COMMENTS (2)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *