Лесен шаблон за „трудно“ граматично правило – удвояване на съгласни при добавяне на окончания

Лесен шаблон за „трудно“ граматично правило – удвояване на съгласни при добавяне на окончания

Правило за удвояване на съгласна при добавяне на окончание в английски език

Винаги трябва да внимаваме при писане, когато добавяме окончания към думите. Употребявам обобщаващото „думи“, защото това важи за различни части на речта, но има едно универсално правило, което ще обясня „официално“, след което ще предложа лесен шаблон или пищов, който винаги ще ви помага.

Удвояване на съгласни – официален вариант

За да удвояваме последната съгласна, думата трябва да отговаря едновременно на следните три условия:

  1. Да е едносрична.

Затова когато добавяме окончания към по-кратки думи, те трябва да са ни „съмнителни“ и да внимаваме с тях. Ако сте позабравили как се броят сричките в една дума, ето един прост начин. Свийте ръката си в юмрук и я поставете под брадичката си. Произнесете произволна дума на който език ви дойде на ум. Колкото пъти брадичката ви удари юмрука ви, толкова срички има думата. Например: При думата „мама“- 2 удара, това означава 2 срички: ма-ма.
„Компютър“ – 3 срички: ком-пю-тър.
“Stop“ –   1 сричка: stop
“Garden” – 2 срички: gar-den.

  1. Да окончава на съгласна.

Когато видим кратка дума и тя завършва на съгласна, трябва да бъдем още по-подозрителни, особено при b, d, g, l, m, n, p, r, t, z.

  1. Пред съгласната да има една ударена гласна.

Това означава, че предпоследната гласна трябва да носи ударението. Например както в думата big, sit, shop.
Не се подвеждайте по думи като например eat! Да, те са едносрични. Да, окончават на съгласна,  но предходната гласна е дълга.

Ако правилото ви звучи плашещо, а то си е такова в официалния си вариант, ще ви предложа нещо лесно. Така няма да се налага да помните горните три условия.

Удвояване на съгласни – лесен вариант

За да не се налага да помните 1, 2 и 3, запомнете единствено следния шаблон: СГС. Понякога той може да изглежда като ССГС.
С = съгласна
Г = гласна

Правилото е, че удвояваме последната съгласна всеки път, когато думата изглежда така:
Съгласна-Гласна-Съгласна
или
Съгласна-Съгласна-Гласна-Съгласна.

Представете си, че държите едно листче, на което имате този шаблон. Всеки път, когато се чудите дали да удвоите или не, поставете мислено листчето с шаблона върху думата. Ако има точно съвпадение, удвоявайте смело!

Ето примери за СГС (Съгласна-Гласна-Съгласна):
Big – bigger – biggest
Sit – sitting

Да проверим дали шаблонът работи и при варианта ССГС (Съгласна-Съгласна-Гласна-Съгласна):
Stop – stopped, stopping, stopper
Thin – thinner, thinnest, thinning, thinned
Whip – whipped, whipping

Подчертавам, че това е правописно правило, което означава, че когато говорим, по никакъв начин няма да личи дали сме удвоили или не съгласната, но когато пишем е важно да го спазваме, защото понякога може да доведе до разминаване в смисъла.
Например при двойки думи като:  hope – hoped и hop – hopped; bit – bite и т.н.

Eто някои често употребявани (продуктивни) окончания: -ing,-ed,-er, -est, -еn, -ery, -y. Когато ги добавяме, трябва да заставаме нащрек и да проверяваме чрез шаблона.
sit+ing=sitting
stop+ed=stopped
big+er=bigger
big+est=biggest
fat+en=fatten
pot+ery=pottery
sun+y=sunny
Лесно, нали?

Но… внимание!
В граматиките ще видите няколко думи, посочени като изключения. Те не са едносрични, но при тях също се удвоява последната съгласна.
Спокойно!
Тук отново ще забележите, че работи шаблонът СГС/ССГС, само че във втората сричка.
begin (beGIN) – beginning, beginner regret (reGRET) – regrettable, regretting occur (oCUR) – occurred, occurring, occurrence commit (coMMIT) – committed refer (reFER) – referred
travel (traVEL) – travelled, travelling, traveller
prefer (preFER) – preferring/preferred ( не и при preference!)
Граматиката не е чак толкова неприятна и трудна, нали? Надявам се обясненията на това граматично правило да са ви били полезни.

Разбрахте ли всичко?
При кои от следните думи трябва да удвоите съгласната, след като  добавите  –ing?
Put, run, seat, cut, sing, slim, swim, forget, cook, occur, sum, wet, hop, upset, transmit, visit, admit, draw, stay, fit, drag, tuck, shop, fat, enrol.

Отговор
Удвояване: putting, running, cutting, slimming, swimming, forgetting, occurring, summing, wetting, hopping, upsetting, transmitting, admitting, fitting, dragging, shopping, fatting, enrolling.
Без удвояване: seating, singing, cook, visiting, drawing, staying, tucking.

Автор Дани Хау, преводачески услуги
29 март 2017

 

 

COMMENTS (2)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *