Новогодишните обещания

Новогодишните обещания

Danni’s Word of the Day, January 3, 2017

Честита 2017!

В началото на всяка година хората си дават новогодишни обещания – New Year’s resolutions. Ако в своите сте включили „Да науча/подобря английския си, надявам се поредицата Danni’s Word of the Day да ви бъде от помощ и занапред.
 
Днес съм забъркала един коктейл от лесни идиоматични изрази, свързани с новогодишните ни решения. Някои от тях сами подсказват превода, а други употребяваме в подобен смисъл и в български.
 
Ако сте си поставили за задача to blow away the cobwebs – да се „поотупате“ от паяжините и да се захванат с нещо ново, to break new ground – да тръгнeте по нови пътища, особено ако се намирате at the crossroads – на кръстопът, помнете: nothing ventured, nothing gained – който рискува, той печели! Не се колебайте дълго, защото обикновено early bird catches the worm – рано пиле, рано пее.
Други може да са решили to quit cold turkey – да се откажат веднъж завинаги от вредните си навици. Чудесна идея, която със сигурност ще ви доведе до a new lease of life – съживявам се, подмладявам се. Дори може да се случи така, че вие да blaze a trail – проправите пътя, повлечете крак и да заразите още последователи. Дори понякога да ви се струва, че това е to move mountains – като да преместите планини, непосилни усилия, не се предавайте!
Винаги е добро решение to turn over a new leaf – да обърнете нова страница и да to start with a clean slate – започнете начисто. Бъдете сигурни, че това ще доведе до резултати!
 
Ето списък на идиоматичните изрази, които използвах в текста:
New Year’s resolutions [rezə’lu:∫ənz] – новогодишни обещания
 
To blow away the cobwebs [kobwebz] – отупвам, очиствам паяжините (преносно), излизам от летаргия, захващам се с нещо ново, обикновено излизам на чист въздух, освежавам се.

Shall we blow away the cobwebs and take a walk in Richmond park?
Искаш ли да се пораздвижим на чист въздух (да ни поодуха) в Ричмънд парк?
 
To break new ground [graund] – тръгвам по нов път, започвам ново начало, пионер съм в дадена област
Our marketing department was breaking new ground in the fields of electronic products.
Нашият отдел Маркетинг проправи началото в областта на електронните продукти.
 
Be at the crossroads [kros’roudz] – на кръстопът съм
They are at a crossroads where they must choose between the manufacture of higher quality products and their mass production line.
Те са на кръстопът и трябва да избират между производството на по-качествени продукти или да продължат по линията на масовото производство.
 
Nothing ventured [vent∫əd], nothing gained [geind] – който рискува, той печели
I’m not sure it is the best idea, but nothing ventured, nothing gained. Let’s do it!
Не съм сигурна, че това е най-добрата идея, но който рискува, той печели. Да го направим!
 
Early bird [bə:d] catches the worm [wə:m] – рано пиле, рано пее
Why are you up so early?
The early bird catches the worm. I have to finish my report.
Защо си станала толкова рано?
Рано пиле, рано пее. Трябва да си приключа отчета.
 
To quit [kwit] something cold turkey [tə:ki] – отказвам се от вредни навици, обикновено от раз
My brother quitted smoking cold turkey and I gave up my drinking habit cold turkey.
Брат ми отказа цигарите от раз, а аз – пиенето.
 
A new lease [li:z] of life – съживявам се, подмладявам се
Anne’s gotten a new lease of life ever since she had her baby in her late 40s.
Ан се подмлади откакто роди бебето си, наближавайки 50г.
We’ve had that old armchair in the conservatory re-covered with lovely red velvet and it’s given it a new lease of life.
Претапицирахме с прекрасно червено кадифе онова старо кресло в зимната градина и то направо „грейна“.
 
To blaze [bleiz] a trail [treil] – проправям, трасирам път, повличам крак
Einstein blazed a trail in the study of quantum physics.
Айнщайн проправи път в изучаването на квантовата физика.
 

To move mountains – местя планини, правя невъзможното
My nephew will move mountains for his girlfriend but she treats him like dirt.
Племенникът ми планини ще премести за новата си приятелка, а тя го третира като боклук.
 
To turn [tə:n] over a new leaf [li:f] – обръщам нова страница, започвам отначало
Shall we turn over a new leaf and forget about all these fights we had last year?
Искаш ли да обърнем нова страница и да оставим в старата година всичките си разправии?
 
To start with a clean slate [sleit]  – започнете начисто, започвам отначало
We are expecting that our program will help all the guys who will get out of jail to start over with a clean slate.
Очакваме, че нашата програма ще помогне на всички онези, които излязат от затвора да започнат начисто.
 

Статията написа Дани Хау, преводачески услуги
3 януари 2017
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *