Обучение

Индивидуално обучение по английски език на лица от всички възрастови групи

  • Обучение на лица с всякакви професии
  • Обучение на начинаещи и напреднали
  • Обучение според индивидуалните нужди
  • Интерактивно обучение
  • Практическа насоченост

Цена: £15  за един учебен час от 60 минути.

Плащане:

В брой. Банков трансфер.

Учебниците се заплащат отделно от обучаваните.