Още за имитацията на животински и човешки звуци

Още за имитацията на животински и човешки звуци

Дума на деня от Дани за 28 април 2017: ономатопея – 2 част

Във вчерашната  статия Животните говорят ли чужди езици и защо жените са по-бъбриви се спрях на значението на термина „ономатопея“; дадох примери с ономатопеични думи на различни езици; направих обзор на развитието на езиците; дадох оправдание за бъбривостта на жените и за мълчаливостта на мъжете; спрях се на диалекта при животните и на мяукането с акцент. Затова не ми остана място да дам повече примери с ономатопеични думи на английски.
 
Ономатопея означава „звукоподражание“.
Звукоподражателните думи не са особено висок процент в съвременнитте езици, но ето няколко основни групи, в които могат да бъдат обособени:
 

  1. Думи, имитиращи животински звуци

На английски такива думи са:
Baa [ba:] – бее, блея
Chirp [t∫∂:p] – цвъртене, чуруликане, цвъртя, чуруликам
Cuckoo [ku’ku:] – кукам, кукане, кукувица
Hiss – съскам, съскане (на змия)
Meow [mi’au] – мяукам, мяукане
Moo [mu:] – муча, мучене
Snarl [sna:l] – ръмжа, ръмжене
Woof [wuf] – джаф, джафкам, джафкане
Quack [kwæk] – квак, квакане (на патица)
 
 Думи, имитиращи звуци, произвеждани от хората

 
Achoo [∂t∫u:] – апчхи, апчиху
Crunch [krΛnt∫] – хруп, хрупам, хрупане
Gargle [ga:g∂l] – гаргара, гаргаря се
Giggle [gig∂l] – кикотя се, кикот. В българските диалекти имаме „гигиля се“.
Knock-knock [nok’nok] – чук-чук
Mumble [mΛmb∂l]  – мънкам, мънкане
Slap [slæp] – шляп, шляпвам
Hiccup [hikΛp] – хълцам
Belch [belt∫] – уригвам се
Woo-woo [u:’u:] – сирената на полицията и линейките
 

  1. Други ономатопеични думи

Ping-pong – пинг-понг
Bang – тряс
Tic-toc – тик-так
Pop – пук
Boom – бум
Crack – пук
Ring – зън, звъня
Crash bang wallop [wol∂p] – бум-тряс

 
Автор Дани Хау, преводачески услуги
28 април 2017г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *