Цуни-гуни и lovey-dovey

Цуни-гуни и lovey-dovey

Danni’s Word of the Day, February 14, 2017: lovey-dovey

Lovey-dovey [lΛvi’dΛvi] e в употреба от 18в., когато гълъбът е бил символ на любов. Освен това на английски думата за „гълъб/гълъбица“ – dove се римува с love. Как да не ги използваш и двете в някакъв любовен израз? Получава се нещо като „цуни-гуни“, както бихме казали на български или „мляскат се“, „раздават го влюбено“. И също както в български изразът може да бъде употребен в положителен смисъл, но може да изразява неодобрение. Затова до тук голямо разминаване в употребата на двата езика няма, защото lovey-dovey може да означава проява на сантименталност, привързаност, влюбеност до ушите в прекия и хубав смисъл, но може да изразява и неодобрение, когато това се показва публично. Знаете, англичаните не обичат да излагат чувствата си на показ и  keep a stiff upper lip може да им бъде национален девиз. При това положение, нищо чудно че за двойка, която се държи малко по-освободено, lovey-dovey няма да бъде направен особено ласкав коментар.

Примери за употреба на lovey-dovey в изречения

That is the French couple we saw at the restaurant in the morning – the lady was shouting at her husband, and they were fighting all the time, now they are going lovey-dovey! Hypocrites!

Това е двойката французи, която видяхме в ресторанта сутринта – дамата овикваше мъжа си и се караха през цялото време, а сега го раздават цуни-гуни! Лицемери!
 

We took the kids to the new café to try their cheesecake but it was pretty awkward – two teens sitting at the table next to ours kept getting lovey-dovey.
Заведохме децата в новото кафене да пробваме чийзкейка им, но се получи доста конфузно – двама тинейджъри на съседната маса се мляскаха през цялото време.
 

We have always thought my brother was a very conservative person, but not after we saw him getting lovey-dovey with his girlfriend at my dad’s birthday party!
Винаги сме смятали брат ми за много консервативен човек, но това беше преди да го видим да се държи така влюбено с приятелката си на тържеството за рождения ден на баща ми!

Автор Дани Хау, преводачески услуги
14 февруари 2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *