Честната джентълменска и  как се броят гласовете в английския парламент

Честната джентълменска и  как се броят гласовете в английския парламент

Danni’s Word of the Day, February 5, 2017: division [diviƷən]  – преброяване на гласовете в парламента чрез разделяне на групи

Преди по-подробното описание на процедурата за броене на гласовете, един кратък речник на термините:
House of Commons – Камара на общините или Долната камара. Наброява 650 MP (член на парламента, депутат), които се избират от народа и не са членове на правителството. Както казва Гладстон, „Задачата на Камарата на общините е не да управлява, а да търси отговорност от тези, които го правят.“

House of Lords – Камарата на лордовете или Горна камара. Членовете имат своята партийна ориентация, но са в Камарата пожизнено. Напускат само при смърт или при подаване на оставка. Тяхната задача е да променят закони, ако това е необходимо и да забавят и ревизират дадени решения в името на доброто на страната.

Speaker или Lord Speaker – Председателят на Камарата на общините. Това е едно от най-важните действащи лица в Парламента. Лорд Спийкър задължително е политически неутрален, затова по джентълменски ако е член на партия, той я напуска преди встъпването си в служба на Парламента. Лорд Спийкър се грижи за реда в залата, дава и отнема думата на депутатите,  преброява гласовете, представлява Парламента пред кралицата.
От 2009г. до днес длъжността се заема от John Simon Bercow.

Members of Parliament (MPs) – членове на парламента, депутати. Когато имате трудно разрешим проблем, пишете до вашия MP. Това действа като вълшебна пръчица, защото едно от задълженията на MPs е да отговарят на писма, имейли, и  телефонни обаждания на подопечните си. Дори ако не сте гласували точно за същия MP, който е за вашия регион, той пак ще ви обърне внимание. Освен това MPs участват в парламентарните заседания, задават въпроси на министри и гласуват закони.

Процедурата division

Важна парламентарна процедура е преброяването на гласовете, наречена division. Думата вероятно ви е позната със значенията си „разделение“, „дивизия“ и „разногласие“. Тук ще я разгледам в парламентарен контекст.
Членовете на Камарата на лордовете и на Камарата на общините регистрират своя вот ЗА или ПРОТИВ като физически се разделят на две, заемайки съответните позиции в определените им „лобита“.   

Ето как се стига до division

Когато ще се гласува закон или важно решение, Лорд Спийкър извиква:
„Гласува се за… (“The question is…”). Който е ЗА („Aye“) , да извика ЗА“.
Тогава MPs, които са ЗА започват да викат.
След това Лорд Спийкър пита по същия начин кои са ПРОТИВ (“No”).
Когато е ясно, че едните имат преимущество над другите, Лорд Спийкър обявява това. Например ако вотът ЗА е спечелил, той казва:
„I think the Ayes have it“. „Смятам, че вотът ЗА спечели“.
Ако обаче не е много ясно на чия страна е мнозинството, Лорд Спийкър обявява division и удря звънец, който се чува в цялата сграда на Парламента. Членовете на двете камари имат 8 минути, за да застанат в своите лобита, намиращи се от двете страни на главната зала.  

Лобито на Камарата на лордовете е разделено на две зони:  „Доволен“ и „Недоволен“, а за Камарата на общините на „За“ и „Против“.
Лобитата на двете врати се оставят открехнати, за да пропускат само по един човек. На излизане всеки гласувал минава край три приличащи на катедри писалища, където парламентарен служител вписва имената на гласувалия MP в публичен регистър. Пред вратата има двама MPs, които се наричат tellers. Те преброяват гласовете и ги връчват на Лорд Спийкър и той  обявява официално резултата.

Английското джентълменство
Впечатляващо пример за рицарство и толерантност е, че ако например Тереза Мей отсъства при процедурата division поради важни държавни причини, лидерът на опозиционната партия съвсем по джентълменски се отказва да вземе участие в процедурата. Така осигурява равнопоставеност и честност. Съответно Тереза Мей постъпва по същия начин, ако да кажем Корбин отсъства поради важни държавни дела. Използвам точно тези имена само за илюстрация. По-важното е, че в британския парламент се спазва принципът за честност и това ни дава още един повод да си припомним кой е „измислил“ честната джентълменска.  

Статията написа Дани Хау, преводачески услуги
5 февруари 2017

COMMENTS (2)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *